Säkra skolvägar

/PageFiles/809550/barn_633.jpg 

I delar av Annedal byggs det fortfarande, främst i Linaberg, väster om Tappvägen pågår byggnation av cirka 430 lägenheter. Tillsammans kan vi under byggtiden skapa en trygg miljö för barnen.

Säkert till och från förskola och skola

Skolvägen är viktig för barnens vistelse i trafiken. Här grundläggs barnens lärande och deras kunskaper och attityder som framtida trafikanter, både som fotgängare, cyklist och bilist. Vägen till förskolan och skolan ska därför göras så säker och trygg som möjligt, med barn och vuxna som aktiva deltagare. Gå och cykla med ditt barn till förskolan och skolan.  Låt barnen undersöka sin väg, prata om den och hur de ska bete sig i trafiken.

Använd säkra gång- och cykelvägar

Du som gångtrafikant eller cyklist kan hjälpa till att öka säkerheten genom att använda säkra gångvägar eller cykelvägar, följa orange hänvisning samt respektera avstängningar. Var uppmärksam i samband med byggtrafik som kör i området.

Vandrande skolbussar

Låt fler barn slå följe tillsammans med dig och ditt barn. En vandrande skolbuss är en grupp barn som med föräldrars hjälp går till och från skolan. Man går samman flera familjer och turas om att gå med barnen som bor i samma område.

Det finns många fördelar med vandrande skolbussar. Som förälder spar du tid på morgnarna eftersom de bara följer barnen en dag var i veckan. Det minskar stressen på morgonen. Barnen har kul tillsammans och lär känna varandra och de andras föräldrar. Barnen dessutom får motion, blir piggare och har lättare att koncentrera sig. Det blir färre bilar runt skolan och en säkrare miljö för barnen och vår miljö mår bättre när färre föräldrar skjutsar sina barn i bil.

Avlämningsplatser för ökad säkerhet

I Annedal finns avlämningsplatser för de föräldrar som måste skjutsa sina barn. Genom att släppa av barnen en bit ifrån skolan minskar trafiken i skolan direkta närhet och säkerheten förbättras. Dessutom ges även möjlighet till lite extra vardagsmotion.

Så kan du bidra till en säker skolväg

 • Respektera barnens möjlighet att ta sig till skolan på ett säkert och tryggt sätt.
 • Vi går och cyklar med barnen till skolan
 • Låt barnen beskriva sin väg till skolan och prata om det de upplever som obehagligt.
 • Prata med barnen om hur man beter sig i trafiken
 • Uppmana till ett bra beteende hos barnen och var en god förebild
 • Använd gärna avlämningsplatser en bit bort från skolan där du kan stanna och släppa av barnet.
 • Parkera och stanna inte 10 meter före eller efter ett övergångsställe. Att stanna och parkera på/vid övergångsställen och vägkorsningar och vid infarten till en fastighet skapar en otrygg situation för barnen
 • Anpassa hastigheten.

Skolvägar hösten 2014 Karta över säkra skolvägar, augusti 2014
Visa bilden i större format

Relaterad information

Senast uppdaterad 5 juli 2016

Karta med positionen för Bromma, Annedal utmarkerad
Se Bromma, Annedal på kartsidan
Lat N 59º 21' 57" Lon E 17º 56' 46"
Se Bromma, Annedal i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Målet i Annedal är att skapa en trygg och säker miljö som erbjuder lek, utveckling och lärande. Den utformas för alla åldrar med flera platser och parker för möten och rekreation. På torgen caféer och i parkerna aktiviteter för idrott och lek, picnic och solbad. Naturmark sparas för naturupplevelser.

 • Planering

  Beskrivning

  Stadens arbeten från och med 2008 innehåller markförberedelser, sprängningsarbeten, breddning av Bällstaån med mera. Bostadsbyggandet startade under hösten 2009 och har haft kontinuerliga inflyttningar i takt med att husen färdigställs.

 • Genomförande

  2020

  Just nu

  Större delen av bostadsproduktionen i Annedal är färdigställd liksom allmänna platser som parker, gator och torg. Mariehällsskolan startade sin verksamhet i augusti 2014.

  Bostadsproduktion pågår i Linaberg, väster om Tappvägen samt inom fastigheten Baltic 8 vid Annedalsvägen.

  Bällstavägen vid Annedal rustas upp och arbetet beräknas pågå till hösten 2017.

  Nästa steg

  Ett aktivitetstorg (Bullerbytorget) kommer att byggas i anslutning till Mariehällsskolan. Beräknad byggstart är hösten 2020. (Området används i dag som arbetsetableringsområde för Baltic 8)

 • Klart

  2020

Kontakt