Service i området

All tänkbar service såsom affärer, vårdcentral, apotek, banker, försäkringskassa, bibliotek, kulturcentrum, simhall med mera finns i Sundbybergs centrum, cirka tio minuters gångväg från Annedal.

På gångavstånd, intill Bromma flygplats vid Ulvsundavägen finns köpcentrat Bromma Blocks med ett 80-tal butiker och restauranger.
Bromma Blocks

Kommunikationer

I Sundbybergs centrum finns regionaltåg, pendeltåg, T-bana och bussar. Buss 112 (Alvik–Spånga station) och 113 (Blackebergs Gård-Sundbybergs Torg) stannar vid Tappvägens infart från Bällstavägen, hållplats Mariehällskyrkan.

Buss 504 (mot Stora Ursvik) avgår från Sundbybergs station. Närmaste hållplatsen, Ursviksvägen, ligger vid Järnvägsgatan på andra sidan Bällstaån.

Vid Bällsta bro, cirka 10 minuters gångväg från Annedal går tvärbanans gren mellan Sickla udde–Solna centrum.
SL

En tvärbanegren mot Kista planeras med en hållplats vid Ulvsundavägen i anslutning till planerade Solvallastaden. 13 december 2016 tog landstingsfullmäktige beslut om att genomföra Kistagrenen. Byggstart beräknas ske under hösten 2017. Om allt går enligt planerna kommer Kistagrenen att ha två trafikstarter dels 2021 till Ursvik dels 2023 till Helenelund.
Tvärbanans Kistagren
Tvärbanans Kistagren på Stockholms läns landstings webbplats

Parker

I Annedal finns flera parker för rekreation och för socialt umgänge.Läs mer om parker.

Sophantering

En central sopsugsanläggning, med sopinkaststolpar placerade på gården, finns i Annedal.
Sophantering i Annedal

Grovsopor ska fraktas bort till återvinningscentral. Närmaste återvinningscentral ligger på Linta Gårdsväg 16 i Bromma.
Stockholms återvinningscentraler och deras öppettider

Förskolor inom området

Montessoriförskola med två avdelningar finns i Svenska Bostäders kvarter Kulla-Gulla och Lasse Liten, Pippi Långstrumps gata 35.
Moderna Montessori

Kommunal förskola med fem avdelningar i kvarteret Temmelburken, Pippi Långstrumps gata 12 repspektive Pippi Långstrumps gata 14.
Förskolan Pippi Långstrumps gata 12
Förskolan Pippi Långstrumps gata 14

Privat förskola med tre avdelningar i Skanskas kvarter Linaberg

En förskola planeras även i området på andra sidan Tappvägen.

Har du frågor om förskolor i området kan du kontakta Bromma stadsdelsförvaltning.
Telefon: 08-508 06 000
E-post: bromma@stockholm.se.  

Mariehällskolan

Mariehällsskolan ligger på Tappvägen 23. Skolan invigdes 20 augusti 2014 och rymmer totalt cirka 720 elever.
Mariehällsskolan

Mer information om förskolor och skolor finns på stadens webbplats.
Förskola och skola i Stockholms stad

Senast uppdaterad 14 augusti 2017

Karta med positionen för Bromma, Annedal utmarkerad
Se Bromma, Annedal på kartsidan
Lat N 59º 21' 57" Lon E 17º 56' 46"
Se Bromma, Annedal i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Målet i Annedal är att skapa en trygg och säker miljö som erbjuder lek, utveckling och lärande. Den utformas för alla åldrar med flera platser och parker för möten och rekreation. På torgen caféer och i parkerna aktiviteter för idrott och lek, picnic och solbad. Naturmark sparas för naturupplevelser.

 • Planering

  Beskrivning

  Stadens arbeten från och med 2008 innehåller markförberedelser, sprängningsarbeten, breddning av Bällstaån med mera. Bostadsbyggandet startade under hösten 2009 och har haft kontinuerliga inflyttningar i takt med att husen färdigställs.

 • Genomförande

  2020

  Just nu

  Större delen av bostadsproduktionen i Annedal är färdigställd liksom allmänna platser som parker, gator och torg. Mariehällsskolan startade sin verksamhet i augusti 2014.

  Bostadsproduktion pågår i Linaberg, väster om Tappvägen samt inom fastigheten Baltic 8 vid Annedalsvägen.

  Bällstavägen vid Annedal rustas upp och arbetet beräknas pågå till hösten 2017.

  Nästa steg

  Ett aktivitetstorg (Bullerbytorget) kommer att byggas i anslutning till Mariehällsskolan. Beräknad byggstart är hösten 2020. (Området används i dag som arbetsetableringsområde för Baltic 8)

 • Klart

  2020

Kontakt