Detaljplaner och bilder

Annedal består av stadsmässiga kvarter kring ett centralt centrum. Stadsdelen byggs upp med fyra områden av olika karaktär; Bällstavägshusen, Storgårdskvarteren, U-kvarteren och Solitärer vid vatten. Området binds samman med ett diagonalt gångstråk från Bällstavägen till Bällstaån. 

 

 Byggherrar

På kartan nedan ser du alla byggherrar som bidragit till att Annedal vuxit fram. Läs mer om de olika kvarteren under "Projekt" i högermenyn!

/PageFiles/283452/Annedal_633.jpg1. Skanska 2. Veidekke 3. Einar Mattsson 4. Bonré 5. Annedalsbyggmästarna 6. Besqab 7. JM 8. Folkhem 9. NCC 10. Svenska Bostäder 11. Borätt 12. Stockholmshem 13. Svenska Bostäder 14. Skanska 15. SKB 16. PEAB 17. SKB 18. Svenska Bostäder 19. Järntorget 20. HEBA Fastighets AB 21. Reinhold Gustafsson Förvaltnings AB 22. Byggvesta 23. JM, samt  24 och 25. SISAB (skola resp. förskola)

Delar av området är färdigställt

Annedal etapp 1A och 2A har överlämnats till Stockholms stads trafikkontor, som ansvarar för drift och underhåll av gator och torg. Bromma stadsdelsförvaltning har tagit över underhåll av parker, som Å-parken (parkstråket utmed ån), Lönnebergaparken samt Annedalsparken.

Av byggnationen återstår nu Annedal etapp 2B. Vi beräknar att lämna över gator och torg inom etapp 2B till Trafikkontoret under 2015/2016.

I Linaberg, öster om Tappvägen kommer det också att byggas bostäder. Läs mer om Linaberg 15 och 19 i menyn till höger.

Senast uppdaterad 11 december 2014

Karta med positionen för Bromma, Annedal utmarkerad
Se Bromma, Annedal på kartsidan
Lat N 59º 21' 57" Lon E 17º 56' 46"
Se Bromma, Annedal i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Målet i Annedal är att skapa en trygg och säker miljö som erbjuder lek, utveckling och lärande. Den utformas för alla åldrar med flera platser och parker för möten och rekreation. På torgen caféer och i parkerna aktiviteter för idrott och lek, picnic och solbad. Naturmark sparas för naturupplevelser.

 • Planering

  Beskrivning

  Stadens arbeten från och med 2008 innehåller markförberedelser, sprängningsarbeten, breddning av Bällstaån med mera. Bostadsbyggandet startade under hösten 2009 och har haft kontinuerliga inflyttningar i takt med att husen färdigställs.

 • Genomförande

  2020

  Just nu

  Större delen av bostadsproduktionen i Annedal är färdigställd liksom allmänna platser som parker, gator och torg. Mariehällsskolan startade sin verksamhet i augusti 2014.

  Bostadsproduktion pågår i Linaberg, väster om Tappvägen samt inom fastigheten Baltic 8 vid Annedalsvägen.

  Bällstavägen vid Annedal rustas upp och arbetet beräknas pågå till hösten 2017.

  Nästa steg

  Ett aktivitetstorg (Bullerbytorget) kommer att byggas i anslutning till Mariehällsskolan. Beräknad byggstart är hösten 2020. (Området används i dag som arbetsetableringsområde för Baltic 8)

 • Klart

  2020

Kontakt