Mariehällstorget

/PageFiles/883229/mariehallsstorget.jpg

Mariehällstorget planeras att få en sammanhängande vacker golvyta bestående av ett oregelbundet vilsamt mönster med olika stora ljusa betongstenar, här och där med inslag av skiffer.

Mot Bällstavägen ansluter torget på ett mjukt sätt med små gradängsteg av skiffer där även en flack ramp belagd med betongsten finns.

Södra delen av torget ramas in av beläggningsmönster med olikfärgade
markstenar, med inslag av vit ledlinje. Dessa leder i norr till ”diagonala
stråket” som leder ända ner till Bällstaån. I söder leder de ned till trappor till Bällstavägen.

Träd som flankerar utgår från torget med Bergskörsbär. Körsbärsträden blandas med andra arter i norr och söder.

Belysningsarmaturen med speciell grön glaskåpa följer hela stråket. Torget möbleras med några objekt, exempelvis bänksoffor och lekskulptur.

Senast uppdaterad 18 november 2014

Karta med positionen för Bromma, Annedal utmarkerad
Se Bromma, Annedal på kartsidan
Lat N 59º 21' 57" Lon E 17º 56' 46"
Se Bromma, Annedal i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Målet i Annedal är att skapa en trygg och säker miljö som erbjuder lek, utveckling och lärande. Den utformas för alla åldrar med flera platser och parker för möten och rekreation. På torgen caféer och i parkerna aktiviteter för idrott och lek, picnic och solbad. Naturmark sparas för naturupplevelser.

 • Planering

  Beskrivning

  Stadens arbeten från och med 2008 innehåller markförberedelser, sprängningsarbeten, breddning av Bällstaån med mera. Bostadsbyggandet startade under hösten 2009 och har haft kontinuerliga inflyttningar i takt med att husen färdigställs.

 • Genomförande

  2020

  Just nu

  Större delen av bostadsproduktionen i Annedal är färdigställd liksom allmänna platser som parker, gator och torg. Mariehällsskolan startade sin verksamhet i augusti 2014.

  Bostadsproduktion pågår i Linaberg, väster om Tappvägen samt inom fastigheten Baltic 8 vid Annedalsvägen.

  Bällstavägen vid Annedal rustas upp och arbetet beräknas pågå till hösten 2017.

  Nästa steg

  Ett aktivitetstorg (Bullerbytorget) kommer att byggas i anslutning till Mariehällsskolan. Beräknad byggstart är hösten 2020. (Området används i dag som arbetsetableringsområde för Baltic 8)

 • Klart

  2020

Kontakt