Parkeringsförbud längs med gatorna inom området

Publicerad
18 april 2012 15:32
Senast ändrad
25 september 2012 09:58
Ämne
Trafikstörningar

Utbyggnaden av Annedal med ca 2 700 lägenheter påverkar bland annat gatunätet i området. Här informerar vi om pågående och kommande gatuombyggnader, trafikomläggningar och övriga arbeten i området.

Parkeringsförbud längs med gatorna inom området
Under den intensiva period som råder när Annedal växer fram utgör gator och vägar inom området viktiga transportvägar till och från byggarbetsplatser. Parkeringsförbud råder därför på samtliga gator inom området som ägs av staden.

Senast uppdaterad 25 september 2012