Del av grusparkeringen vid Baltic stängs 5 maj

Publicerad
30 april 2014 16:50
Ämne
Om projektet

Främre parkeringsraden mot Tappvägen stängs den 5 maj. Vänligen parkera inte ditt fordon inom rödmarkerat område, se karta nedan.

Här kommer vi att bygga en gång- och cykelbana för att öka trafiksäkerheten.

/PageFiles/745605/grusparkering.JPG

Senast uppdaterad 30 april 2014