Uppbyggnad av Annedalsparken är igång

Publicerad
8 juni 2012 15:55
Ämne
Om projektet

Uppbyggnaden av Annedalsparken är i full gång. Finplaneringsarbetena pågår till och med sista inflyttning skett i området. Den största delen av Annedalsparken kommer att vara färdigställd till augusti 2012, resterande arbeten utförs under året. Vissa delar av parken kan behöva stängas av för exempelvis planeringsarbeten och annat.

Senast uppdaterad 8 juni 2012