Offentlig konst i Annedal prisas

Publicerad
29 november 2012 15:52
Ämne
Om projektet

/PageFiles/309540/EnprocentAnnaHaraldsson.jpgMårten Castenfors, chef för Stockholm konst och Lijevalchs konsthall, Anna Haraldsson, projektledare på Exploateringskontoret för Annedal och Magnus Uggla samlade på scenen under prisceremonin.

Anna Haraldsson, projektledare på Exploateringskontoret, har fått en utmärkelse, Årets enprocentare, för sin roll i arbetet med den offentliga konsten i Annedal.

En procent av byggkostnaden ska gå till offentlig utsmyckning. Det är Stockholm konst som utsett Anna Haraldsson till Årets enprocentare.

Motiveringen lyder: "Exploateringskontorets projektledare Anna Haraldsson tilldelas utmärkelsen Årets enprocentare för att hon synnerligen professionellt – med humor och humör – varit lojal med enprocentsregeln. Detta trots ibland motstridiga uppfattningar och olika viljor inom och mellan alla inblandade yrkesgrupper. Hon har också framgångsrikt drivit projektet över organisations- och konjunkturskiften och genom sina val av medarbetare. På så sätt har hon spelat en avgörande roll för att offentlig konst av högsta kvalitet tillkommit i Annedal. Vi på Stockholm konst vill därför framhålla Anna Haraldsson som ett föredöme i arbetet med enprocentsregeln, och därmed för och med stockholmarnas egen konst."

Senast uppdaterad 29 november 2012