Annedal etapp 1 är klar!

Publicerad
20 juni 2013 13:42
Senast ändrad
31 mars 2014 16:07
Ämne
Om projektet

Nu är den första etappen av Annedal färdigbyggd. Två etapper återstår. Området överlämnades 20 juni 2013 till Trafikkontoret för förvaltning och underhåll.

Vad innebär detta för dig?

• Parkeringsregler ändras. Nya parkeringsskyltar finns när området övergår till Trafikkontoret, vänligen följ dessa skyltar. Man kommer kunna parkera i parkeringsfickor, men i övrigt gäller parkeringsförbud. Mer information och telefonnummer till Trafikkontoret finns i nyhetsbrevet.

• Trafikkontoret tar över skötsel av gator och torg. Bromma stadsdelsförvaltning tar över skötsel av parker, som parkstråket utmed ån samt Annedalsparken. Mer information och telefonnummer finns i nyhetsbrevet.

Senast uppdaterad 31 mars 2014