Annedal Etapp 2A är klar!

Publicerad
6 december 2013 10:00
Senast ändrad
31 mars 2014 16:08
Ämne
Om projektet
Områden
Bromma

Nu är den andra etappen av Annedal färdigbyggd. Området överlämnades 5 december 2013 till Trafikkontoret för förvaltning och underhåll. En etapp återstår av området väster om Tappvägen.

Vad innebär detta för dig?

• Parkeringsregler ändras. Nya parkeringsskyltar finns när området övergår till Trafikkontoret, vänligen följ dessa skyltar. Man kommer kunna parkera i parkeringsfickor, men i övrigt gäller parkeringsförbud.

• Trafikkontoret tar över skötsel av gator och torg. Bromma stadsdelsförvaltning har sedan tidigare ansvar för skötsel av parker, som parkstråket utmed ån, Lönnebergaparken samt Annedalsparken.

Mer information och telefonnummer finns i nyhetsbrevet

Senast uppdaterad 31 mars 2014