Tänk på din säkerhet!

Publicerad
10 november 2014 13:29
Ämne
Information till boende i området

Annedal är ett område under uppbyggnad. I stora delar av området har människor flyttat in samtidigt som det byggs för fullt i delar av området. Säkerheten inom Annedal är viktig för dig som vistas i området och för alla som har Annedal som arbetsplats.

Delar av av Annedal är fortfarande ett byggområde (se karta) som allmänheten inte ska vistas i utöver inflyttade kvarter. På Emils gata kör byggtrafik och transporterna är stundtals täta med leveranser till byggarbetsplatsen. Lastning och lossning pågår inom området.

Använd säkra gång- och cykelvägar

Du som visas i området som gångtrafikant eller cyklist kan hjälpa till att öka säkerheten genom att använda säkra gångvägar eller cykelvägar, följa orange hänvisningsskyltar samt respektera avstängningar. Var uppmärksam på byggtrafik som kör i området.

Ta inga genvägar - respektera avstängningar

Avspärrningar och hänvisningsskyltar finns i området för att fylla en funktion -att värna om din säkerhet. Att gena över avspärrat område kan få allvarliga konsekvenser. Det kan till exempel vara fallande föremål från byggen och byggtrafik inom avspärrat område där förare inte förväntar sig att allmänheten skall vistas.

/PageFiles/877257/Annedal-Linaberg_633.gif

Senast uppdaterad 10 november 2014