Ledningsarbeten vid Tappvägen/Emils gata

Publicerad
22 oktober 2014 17:19
Senast ändrad
23 oktober 2014 11:23
Ämne
Information till boende i området

Under perioden 27 oktober – 4 november kommer grävningsarbeten att äga rum i korsningen Tappvägen/Emils gata. Inom arbetsområdet undersöker vi ledningar, dess läge och djup.

Gående hänvisas till att använda gångbanan på andra sidan Tappvägen.

/PageFiles/863543/arbete_tappv_emilsgata_633.gif

Ta det försiktigt när du kör förbi arbetsområdet. Använd säkra gångvägar och följ hänvisningsskyltar samt respektera avstängningar. Var uppmärksam i samband med byggtrafik som kör i området
 

Arbetet utförs av JM Entreprenad på uppdrag av Exploateringskontoret.

 

Senast uppdaterad 23 oktober 2014