Labanbron snart färdig

Publicerad
8 juni 2012 15:51
Ämne
Information till boende i området

Vid JMs kvarter vid Bällstaån anlägger exploateringskontorets entreprenör Frijo AB den nya Labanbron. Bron beräknas vara färdigställd till sommaren 2012.

Senast uppdaterad 8 juni 2012