Förskolepaviljong planeras vid Lönnebergaparken

Publicerad
24 april 2015 13:54
Ämne
Information till boende i området

Flicka bygger torn
Foto: Malin Marcusson.

Bromma stadsdelsförvaltning, som ansvarar för stadsdelens förskolor, arbetar intensivt med att hitta lösningar för komma till rätta med bristen på förskoleplatser i Annedals-/Mariehällsområdet.

Nu arbetar staden för att få till en paviljong för cirka 95 barn vid Bällstavägen invid Lönnebergaparken.

I dag har Peab sin byggetablering på platsen och i slutet av april kommer Peab att flytta etableringen till andra sidan Dartanjangs gata. Under den tid flytt av etableringen äger rum kan framkomligheten stundtals vara begränsad i området Dartanjangs gata/Kamomillagatan och korsningen mot Bällstavägen. 

Det är många aktörer som är involverade och många beslut som ska tas för att få till en paviljong vid Lönnebergaparken. Bromma stadsdelsförvaltning bedömer att verksamheten kan starta i november 2015.

Senast uppdaterad 24 april 2015