Använd säkra gångvägar

Publicerad
23 maj 2013 11:58
Senast ändrad
23 maj 2013 22:47
Ämne
Information till boende i området

Erik Lindholm, Platschef, VärmdöBygg

Hej Erik! Du jobbar som platschef. Berätta lite om vad du jobbar med här i Annedal?

Jag är platschef på Värmdö Byggentreprenader AB, vi bygger bostäder åt SKB i kvarter Tant Gredelin i sista etappen i Annedal. För mig är det väldigt roligt att arbeta just här, jag kommer nämligen ifrån Sundbyberg så det är som att komma hem igen. Förr var marken här bara oanvänd industrimark, så området utvecklas verkligen positivt och det är roligt att få vara med i den förvandlingen.

Hur fungerar det när så många bygger samtidigt?

Vi har bra samarbete med de andra byggentreprenörerna, där vi gemensamt ser till så att säkerhet och god arbetsmiljö alltid säkerställs samt att allas byggproduktion kan fungera optimalt. Alla byggentreprenörer som bygger här i Annedal har platssamordningsmöten varannan vecka tillsammans med Exploateringskontoret för att samordna allt från produktion och säkerhet till inflyttningar.

Vad är utmaningen med att arbeta på så pass liten ytan som ni gör?

Utmaningen runt kvarter Tant Gredelin är att vi arbetar utmed tre gator som ska vara körbara. På dessa gator har vi tunga transporter, leveranser och lyftkranar som ska samverka. Utöver detta har vi haft personer som går på gatorna här i byggområdet, vilket är mycket farligt. Det har blivit bättre nu när vakter med flaggor har varit på plats, informerat och hänvisat till de skyltar som sitter uppe. Det är viktigt att känna till faran med att röra sig inom ett byggområde, eftersom det bara är vi som arbetar här inne som har utbildning i hur man ska röra sig, vad man ska titta efter och vad som kan hända. Vi blir mycket oroliga när personer rör sig inom byggområdet, vi har bland annat sett föräldrar som går med sina barnvagnar under kranar med last. För sin säkerhets skull bör boende använda de säkra gångvägar utanför byggområdet som finns hänvisning till. Även fast vi använder flaggvakter vid backande fordon, ser man inte alltid om någon kommer runt ett hörn eller i fel vinkel exempelvis. Så jag hoppas att alla istället går på de anvisade gångvägar som finns. Säkerhet för boende och byggarbetare är mycket viktigt.

Senast uppdaterad 23 maj 2013