Frågor och svar

Vad är det för konst i centrum?

Konsten i Älvsjö centrum är skapad av konstnären Hillevi Berglund. Konstverket heter "Drömmarnas sjö" och består av fyra olika delar som invigdes vid öppningen av torget 6 september 2014. Läs mer om konsten i centrum.

Läs mer om konsten i centrum.

Vem kontaktar jag angående förskolor och skolor i området?

Kontakta Älvsjö stadsdelsförvaltning. Ring 08-508 210 00 till förvaltningens växel, så blir du kopplad till rätt handläggare. Du kan också skicka e-post till alvsjo@stockholm.se

Var ska boende och besökare parkera när Älvsjö centrum är klart?

Det kommer att finnas besöksparkeringar längs med Johan Skyttes Väg och Götalandsvägen, samt i parkeringsgaraget vid Götalandsvägen och vid infartsparkeringen för Älvsjö centrum.

Varför har det tidvis varit så dålig luft i resecentrum?

Ventilationssystemet i nya resecentrum bygger på självdrag. Det innebär att luckor i gången över järnvägsspåren öppnas i taket vid stor värmebelastning, och att entrédörrar till bussgatan och torget öppnas automatiskt. Dörrarna har vid upprepade tillfällen vandaliserats vilket medfört sämre luft.

Hur ofta städas resecentrum?

Städningen följer normal standard med städning av gångytor dagligen med skurmaskin. Papperskorgar töms två gånger per dag. Fönsterputs på in- och utsida av fasaden genomförs två gånger/år på vår och höst.

Varför finns det ingen nedåtgående rulltrappa?

Innan ombyggnaden fanns endast en uppåtgående rulltrappa och en hiss. Nu finns två uppåtgående rulltrappor till pendeltågsstationen (en från torget i entréhallen och en från SL:s vänthall vid bussgatan), samt fyra trappor och två hissar.

En extra nedåtgående rulltrappa är väldigt kostsam. Staden har sett över olika alternativ till ombyggnad. Flödesmätningar på antal in- och utpasserande har genomförts hösten 2014 och 2016. Dessa stärker inte på behovet av ombyggnad.

Varför är rampen i cykelparkeringshuset så smal?

Resecentrum är liksom tidigare gång- och cykelramp en länk mellan stadsdelarna Örby och Stockholmsmässan mot ena hållet och Älvsjö åt andra hållet. Rampen som går genom cykelparkeringshuset är avsedd enbart för cyklister. Bredden på rampen är anpassad till att två cyklister ska kunna mötas. Gående hänvisas till rulltrappor, trappor och hissar.

Hur fungerar cykelställen?

Cykelställen är i två våningar över varandra. I de nedre cykelställen är det bara att köra in cykeln direkt. De övre ställen ska först dras ner i ett läge så att de blir till en ramp att köra upp cykeln på. Dra ut valt cykelställ med ett ryck, och vinkla det sedan nedåt tills det tar stopp. Kör upp din cykel på stället. Tryck upp och skjut in stället i sin ursprungliga position.

Se en film om hur cykelställen fungerar på http://www.youtube.com/watch?v=5b1J1oH2P8s

Var ska jag hämta/lämna och ta taxi kring resecentrum?

Både privatpersoner och taxibilar kan köra upp ända till pendeltågsstationen på Stockholmsmässans sida. Det är den närmaste platsen om man vill bli hämtad eller lämnad vid stationen. Vägen går via Mässvägen upp på Älvsjö Gårdsväg. Där finns även en parkeringsplats för rörelsehindrade.

Var anmäler jag skadegörelse och liknande?

Trafikkontoret har en telefonapp ”Tyck till”, där man enkelt kan tipsa om Stockholms trafik- och utemiljö. Läs mer och ladda ner appen från http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Gator-och-torg/tycktillapp/

Anmälan kan också göras på Synpunktsportalen https://iservice.stockholm.se/open/TyckTill/Pages/TyckTill.aspx?systemId=synpunktsportalen eller via telefon 08-651 00 00.

Senast uppdaterad 22 februari 2017