Planförslag för kvarter 4 och 5 ställs ut

Publicerad
20 januari 2014 09:57
Senast ändrad
20 januari 2014 10:05
Ämne
Om projektet

Ett förslag till detaljplan för Solberga 1:1 i stadsdelen Solberga, Dp 2012-02540 (kvarter 4 och 5), ställs ut under tiden den 15 januari–12 februari 2014. Planförslaget innebär att ett kvarter i 5-7 våningar med ca 150 små lägenheter samt ett kvarter med hotell i 16 våningar med ca 250 rum kan uppföras.

/PageFiles/664871/etapp3 solberga1.1.jpg

Planförslagen ställs ut vid Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, under husets ordinarie öppettider. Planförslaget visas även på webbplatsen, www.stockholm.se/detaljplaner.

Synpunkter på planförslagen lämnas skriftligen och ska senast sista utställningsdag ha inkommit till: Stockholms stadsbyggnadsnämnd, Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen. Inlämnade synpunkter behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PUL).

/PageFiles/664871/kvarter4.jpg

Älvsjö centrum, kvarter 4, visionsbild

/PageFiles/664871/kvarter5.jpg

Älvsjö centrum, kvarter 5, visionsbild

Senast uppdaterad 20 januari 2014