Rivning av gång- och cykelrampen

Publicerad
18 april 2012 15:32
Ämne
Information till boende i området

I samband med att det nya resecentrumet i Älvsjö byggs kommer den gamla gång- och cykelrampen till pendeltågstationen att rivas. Resenärer hänvisas i stället via det nya cykelparkeringshusets entré på gatuplan. I september 2012 ska huvudentrén stå helt färdig till det nya resecentrumet.

Senast uppdaterad 25 september 2012