Invigning av Älvsjö resecentrum

Publicerad
24 oktober 2012 13:00
Senast ändrad
5 december 2012 14:15
Ämne
Information till boende i området

Älvsjös nya resecentrum invigdes 24 oktober. Det är ett modernt nav som underlättar byten mellan pendeltåg, buss och cykel. I resecentrumet finns ett väderskyddat cykelparkeringshus, ny bussgata och en bussvänthall i direkt anslutning till pendeltågstationen.

Senast uppdaterad 5 december 2012