Dialog- och visionsprocess resultat

Dialogarbetet omfattande intervjuer, fokusgrupper och workshops med både allmänhet, föreningar, näringsliv och berörda förvaltningar inom Stockholms stad och närliggande kommuner. Totalt deltog ca 165 personer på möten eller genom att svara på frågor direkt ute på plats.

Senast uppdaterad 28 september 2015

Karta med positionen för Älvsjö Örby utmarkerad
Se Älvsjö Örby på kartsidan
Lat N 59º 16' 32" Lon E 18º 1' 15"
Se Älvsjö Örby i Google Maps

Status

  • Planering

    Beskrivning

    Området ska utvecklas till en hållbar, tät blandstad med stora urbana och gröna kvaliteter som är väl sammankopplad med omgivande stadsdelar. Området ska innehålla 7 000-10 000 bostäder och ett stort antal arbetsplatser. Platsens identitet ska stärkas.

Kontakt