Välkommen på informationsmöte 12 juni

Publicerad
30 maj 2013 13:30
Ämne
Om projektet

/PageFiles/488079/Affisch informationsmöte_webb.jpg

Nu drar ett program för delar av Älvsjö och Örby igång.

Onsdag 12 juni kl. 18:30-20:30 håller Stockholms stad ett informationsmöte om programarbetet. Mötet hålls i hörsalen, OLU:s lokaler (fd Ericsson) på Götalandsvägen 230, hus 21 i Älvsjö.

Syftet med programmet är att skapa en dynamisk blandstad där ny bebyggelse i form av bostäder och verksamheter blandas med befintlig bebyggelse. Det ny området ska minska barriärerna från starkt trafikerade vägar och spår i området, binda samman de olika stadsdelarna och utveckla gröna stråk för rekreation och idrott.

Senast uppdaterad 30 maj 2013