Dialogarbete under våren för en gemensam vision

Publicerad
18 mars 2015 09:26
Ämne
Om projektet

Under våren pågår ett dialogarbete för programmet Älvsjö-Örby. Arbetet ska finnas med som underlag till det kommande programsamrådet som planeras till andra kvartalet 2016.

Stockholms stad vill genom dialog i tidigt skede skapa en ökad förståelse för platsens förutsättningar och sociala kvaliteter utifrån ett brukarperspektiv.

Syftet med dialogen och visionen är att fördjupa kunskapen om området, skapa förståelse för frågorna och planeringsprocessen, samt att ta fram en förankrad vision som kan vägleda det fortsatta arbetet.

Visionsarbetet påbörjades i januari 2015 och förväntas vara klar under det andra kvartalet 2015. Arbetet inkluderar dialog i tidigt skede med olika berörda aktörer och allmänhet i Älvsjö, Örby och dess kringliggande stadsdelar. Intervjuer har även skett i Huddinge och Hammarby sjöstad för jämförelse.

Boende i Älvsjö och Örby diskuterar i fokusgrupp.

/PageFiles/955632/WS vuxna kartor_webb.jpg

/PageFiles/955632/boende_webb.jpg

Tjänstemän från olika förvaltningar inom staden på workshop om visionen.

/PageFiles/955632/WS mattan_webb.jpg

/PageFiles/955632/WS 3 internt_webb.jpg

Senast uppdaterad 18 mars 2015