Upprustningar Älvsjö, Lerkrogsparken

Förslaget till upprustad Lerkrogspark
Planförslaget över Lerkrogsparken med infällda bilder på blommor, bänkar lekskultur m.m.

Om projektet

Lerkrogsparken, som ligger mellan Älvsjö torg och Älvsjö servicehus, ska nu rustas upp och bli en vacker och trygg stadspark. Parken består dels av en anlagd del med träd, buskar, gångar och bänkar och dels av naturmark med vackra ekar. I anslutning till parken ligger bostadshuset ”Doktorsvillan” samt Lerkrogen där Brännkyrka hembygdsförening finns.

Varför?

Lerkrogsparken behöver rustas upp och knytas ihop med nya Älvsjö torg. Parken ska bli Älvsjös egen stadspark – ett grönskande finrum med plats för avkoppling.

Vad?

Hur vi arbetar med era synpunkter från dialogen 2015-16:

Nu är vi klara med utvärderingen av alla inlämnade synpunkter inför den planerade upprustningen av Lerkrogsparken vid Älvsjö centrum. I december 2015 och april 2016 organiserade vi två offentliga evenemang då alla var inbjudna att lämna synpunkter på parken till stadsdelsförvaltningen och trafikkontoret.

Vi är väldigt tacksamma för det stora intresse och engagemang som medborgarna har visat genom ett hundratal skriftliga och muntliga synpunkter på parken. Nu pågår detaljprojektering av den nya parken, och vi vill gärna informera om hur medborgarnas förslag påverkar utformningen.

• Tillgänglighet/belysning:
Ett uttryckligt önskemål som många har framfört är att det ska finnas mer belysning i parken så att den blir trygg och tillgänglig även kvällstid. Generellt ska parken bli tillgänglig för alla. De nya bänkarna i parken ska vara i varierande höjd och ha armstöd, vilket gör det lättare att sätta sig och resa sig. Borden i parken kommer att ha någon sida utan bänk så att även personer i rullstol eller de som vill sitta på sin rollator kan använda dem.

• Familjepark eller prydnadspark:
Fokus i Lerkrogsparken ligger på att skapa en prydnadspark och de som vill ha en lekplats hänvisas i stället till Sjörövarparken i närheten. Icke desto mindre glömmer vi inte bort barnens behov att upptäcka och vi funderar på om vi kan hitta en liten lekskulptur som kan passa i parken. Dessutom inkluderar vi ett vattenspel som ska inte bara ska vara vackert att titta på utan också ska vara intressant för barn och fungera som vattenresurs för fåglar och insekter.

• Ekologisk/biologisk mångfald:
Det är önskvärt att parken stödjer en biologisk mångfald i flora och fauna. Därför väljer vi blommor och träd som blommar under olika tider på säsongen, vi inkluderar en doftande örtagård och vi funderar på vilka gamla sorters blommor som är bra för de hotade bina.

Vem?

Älvsjö stadsdelsförvaltning och trafikkontoret

När?

Upprustningen av Lerkrogsparken kommer att genomföras under 2016-2017.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 30 maj 2016

Karta med positionen för Älvsjö, Lerkrogsparken utmarkerad
Se Älvsjö, Lerkrogsparken på kartsidan
Lat N 59º 16' 46" Lon E 18º 0' 26"
Se Älvsjö, Lerkrogsparken i Google Maps

Status

  • Planering

    Upprustningen startar hösten 2016

Kontakt