Upprustningar Älvsjö, Kristallen

Om projektet

Kristallen är en stor lekpark i kanten av Solbergaskogen. Här finns en bemannad parklek, plaskdamm och djurstall med kaniner och höns. Bergknallar, gräsytor och lägre flerbostadshus inramar lekparken.

Varför?

Tanken är att parken ska bli mer lättanvänd och locka barn i alla åldrar och med olika intressen.

Vad?

Efter upprustningen kommer många av de omtyckta lekredskapen att finnas kvar samtidigt som parkens tema djur och natur utvecklas. Just nu pågår den sista etappen med upprustning av plaskdammen.

Vem?

Älvsjö stadsdelsförvaltning ansvarar för projektet

När?

Upprustningen genomförs huvudsakligen under 2014-2016.

Senast uppdaterad 15 februari 2016

Karta med positionen för Älvsjö, Kristallen utmarkerad
Se Älvsjö, Kristallen på kartsidan
Lat N 59º 17' 11" Lon E 18º 0' 17"
Se Älvsjö, Kristallen i Google Maps

Kontakt