Flytta hit

 

I arbetet utreds möjligheten att förbättra infrastrukturen mellan Kungliga Tekniska Högskolan - KTH, Stockholms Universitet och Karolinska Institutet.

Byggherrar är Akademiska Hus och Svenska Bostäder som i samarbete med Stockholms stad presenterar förslag på bebyggelse i Albanoområdet. Målsättningen är att skapa en attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö som utgör ett nav i sambandet mellan KTH, Stockholms Universitet och Karolinska Institutet.

Här nedan finns länkar till byggherrarna samt länk till planärendet där du kan läsa mer om arbetet i området.

Senast uppdaterad 20 augusti 2012

Karta med positionen för Albano utmarkerad
Se Albano på kartsidan
Lat N 59º 21' 17" Lon E 18º 3' 16"
Se Albano i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Albano ligger i Nationalstadsparken. Det ställer särskilda krav på det nya Albanos utformning och placering. Målet är att förstärka natur- och parkområdet genom en grön profil där de natur- och kulturhistoriska värdena är ständigt närvarande. Ambitionen är att det nya området byggs långsiktigt hållbart - estetiskt, ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

  Bebyggelsen planeras med utgångspunkt från högskolornas behov och med hänsyn till landskaps- och kulturmiljövärden. Möjligheten att skapa ekologiska spridningsvägar genom området ska beaktas.

  I arbetet utreds möjligheten att förbättra infrastrukturen mellan Kungliga Tekniska Högskolan - KTH, Stockholms Universitet och Karolinska Institutet.

 • Genomförande

  Just nu

  Trafikverket har påbörjat mindre arbeten hösten 2015.
  Första spadtaget togs 30 november 2015.

  Nästa steg

  Beräknad byggstart 2016.
  Planerad första inflyttning bostäder: 2018
  Planerad första inflyttning universitetslokaler: 2020

Kontakt