stortprojekt_symbol Albano

Albano översikt
Fotomontage. Flygperspektiv.

Om projektet

I Albano kommer det att byggas cirka 150 000 kvm universitets- och högskolelokaler, varav cirka 50 000 kvm är avsedda för student- och forskarbostäder. Projektet ingår i utvecklingen av Vetenskapsstaden - Stockholm Science City.

Vad?

Planområdet ligger i Vetenskapsstaden inom Nationalstadsparken. Området kommer att omvandlas till universitets- och högskoleområde med institutionsbyggnader med inslag av student- och forskarbostäder.

Målsättningen är att skapa en attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö som utgör ett nav i sambandet mellan KTH, Stockholms Universitet och Karolinska Institutet.

Vem?

Planägare: Stockholms stad
Byggherre: Akademiska Hus (universitetslokalerna) och Svenska Bostäder (student- och forskarbostäderna)
Hyresgäster: Stockholms universitet och KTH
Arkitekter: BSK Arkitekter, Christensen och Co Architects

När?

Reviderat planförslag har varit utställt under tiden 18 juli-15 augusti 2012.
Ärendet togs upp för godkännande i Stadsbyggnadsnämnden den 25 oktober och i Exploateringsnämnden i slutet av november 2012. Kommunfullmäktige godkände förslaget december 2012 vilket då överklagades.

Den 12 april 2013 avslog Länsstyrelsen överklagandena med tillägget att "endast universitesanknutna bostäder får uppföras".

Planen överklagades hos Mark- och miljödomstolen och gick därefter upp till Mark- och miljööverdomstolen. Den 9 april 2015 avslog Mark- och miljööversdomstolen alla överklaganden. Därmed godkändes detaljplanen för ett nytt campus och cirka 1000 studentbostäder. Planen kan inte överklagas.

Beräknad byggstart 2016. Trafikverket har påbörjat mindre arbeten hösten 2015.
Första spadtaget togs 30 november 2015.
Planerad första inflyttning bostäder: 2018
Planerad första inflyttning universitetslokaler: 2020

Påverkan i närområdet

En viss ökning av trafik, damm och buller, bland annat från transportfordon, kan märkas. Parkering får endast ske på anvisade platser.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 14 december 2016

Karta med positionen för Albano utmarkerad
Se Albano på kartsidan
Lat N 59º 21' 17" Lon E 18º 3' 16"
Se Albano i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Albano ligger i Nationalstadsparken. Det ställer särskilda krav på det nya Albanos utformning och placering. Målet är att förstärka natur- och parkområdet genom en grön profil där de natur- och kulturhistoriska värdena är ständigt närvarande. Ambitionen är att det nya området byggs långsiktigt hållbart - estetiskt, ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

  Bebyggelsen planeras med utgångspunkt från högskolornas behov och med hänsyn till landskaps- och kulturmiljövärden. Möjligheten att skapa ekologiska spridningsvägar genom området ska beaktas.

  I arbetet utreds möjligheten att förbättra infrastrukturen mellan Kungliga Tekniska Högskolan - KTH, Stockholms Universitet och Karolinska Institutet.

 • Genomförande

  Just nu

  Trafikverket har påbörjat mindre arbeten hösten 2015.
  Första spadtaget togs 30 november 2015.

  Nästa steg

  Beräknad byggstart 2016.
  Planerad första inflyttning bostäder: 2018
  Planerad första inflyttning universitetslokaler: 2020

Kontakt