Trafik och vägar Akalla, Akallalänken

Cyklist

Om projektet

Akallalänken är en viktig länk för trafik mellan Stockholms stad och Järfälla kommun. Parallellt med Akallalänken ligger ett prioriterat regionalt cykelstråk för arbetspendling. Stockholms stad vill därför förbättra framkomligheten för cyklister genom en ny gång- cykelbana där det saknas pendlingsstråk.

Varför?

Delar av Akallalänken kommer att flyttas på grund av arbetet med E4 Förbifart Stockholm. I samband med flytten byggs en ny gång- och cykelbana på de delar där den idag saknas mellan Hästa gård och Trafikplats Hjulsta.

Idag finns det en cykelbana på östra sidan av Akallalänken mellan Finlandsgatan och Hästa gård. På övriga delar av vägen det finns ingen cykelbana och cyklister är hänvisade till en grusväg på Sjuhällsstigen.

Vad?

Stockholms stad vill förbättra framkomligheten för cyklister och gående längs Akallalänken. En ny gång- och cykelbana kommer att byggas längs hela Akallalänken. Den nya gång- och cykelbanan kommer att bli 1,2 km lång, vara belyst, asfalterad och avskild från körbanan med kantsten. Den kommer att ge gående och cyklister en förbindelse över Järvafältet.

Vem?

Stockholms stad i samarbete med Trafikverket som enligt avtal projekterar och bygger den nya gång- och cykelbanan.

När?

Byggstart preliminärt sommaren 2016. Den nya gång- och cykelbanan planeras vara klar hösten 2017.

Senast uppdaterad 16 oktober 2015

Karta med positionen för Akalla, Akallalänken utmarkerad
Se Akalla, Akallalänken på kartsidan
Lat N 59º 24' 13" Lon E 17º 53' 41"
Se Akalla, Akallalänken i Google Maps

Kontakt