Zooma i kartan

Navigera i kartan

Se på kartsidan

Teckenförklaring

  • Bostäder
  • Arbetsplatser
  • Stora projekt
  • Kommunal service
  • Spårvägar
  • Trafik och vägar
  • Upplevelser
  • Upprustningar

Aktuellt

Illustration över det tänkta bostadshuset.

Samråd Kadetten 29 i Vasastan

Norrmalm

Välkommen att lämna synpunkter på förslag till detaljplan för fastigheten Kadetten 29 på Karlbergsvägen 77 i Vasastan. Förslaget innebär att ett befintligt kontor rivs för att bygga ett bostadshus med 87 lägenheter. Samrådstid 27 februari − 10 april.