Zooma i kartan

Navigera i kartan

Se på kartsidan

Teckenförklaring

  • Bostäder
  • Arbetsplatser
  • Stora projekt
  • Kommunal service
  • Spårvägar
  • Trafik och vägar
  • Upplevelser
  • Upprustningar

Aktuellt

Fotomontage

Ökad service inom kart och geodata

Kartbutiken byter namn till Kart och geodataservice för att bättre spegla Stadsbyggnadskontorets ambitionsnivå inom området. Vi tillhandahåller mer än bara kartor, vi vill ge dig som kund en service anpassad till dina krav och och behov.