Samråd om 90 nya bostäder i Nockebyhov

Publicerad
13 december 2016 08:00
Ämne
Bromma, Nockebyhov

/PageFiles/1318816/Oldmästaren_VY-01-161128-900X600.jpg

Från den 13 december till och med den 7 februari är det samråd för detaljplanen Ordenskapitlet 10 och Oldmästaren 19 i Nockebyhov. Nu finns det möjlighet att ta del av handlingarna och lämna synpunkter på planförslaget. Den 24 januari ordnas ett samrådsmöte i Nockebyhov.

Familjebostäder planerar att bygga cirka 90 lägenheter inklusive ett LSS boende i fyra lamellhus vid Gubbkärrsvägen. Gubbkärrsvägens trottoarer breddas och förgårdsmark anläggs på vägens västra sida framför de nya husen. Husens höjd är i huvudsak 4-5 våningar mot Gubbkärrsvägen. Genom takens utformning är antalet våningar cirka en våning lägre mot gårdssidan och befintlig bebyggelse. Den kulturhistoriskt intressanta före detta panncentralen bevaras och planeras bli en eller två bostäder.

De befintliga busshållplatserna vid Gubbkärrsvägen och Tältgatan planeras att flyttas till ett nytt hållplatsläge norr om Semestervägen, dels för att få plats med nytt hus och dels av bullerskäl och dels på grund av Tältvägens dåliga framkomlighet.

Titta på förslaget

Samrådstiden är något förlängd eftersom den sträcker sig över jul- och nyårshelgerna.
I Bygg- och Plantjänsten kan du ta del av alla handlingar och lämna synpunkter på förslaget.

Planförslaget visas under samrådstiden 13 december 2016 – 7 februari 2017 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.
Öppettider: Måndag klockan 09.00–16.00, tisdag klockan 09.00–18.30, onsdag–torsdag klockan 09.00–16.00, fredag klockan 10.00–15.00. Ändrade tider kan förekomma.

Välkommen på samrådsmöte

Den 24 januari klockan 17.00-19.30 är det samrådsmöte i Hyresgästföreningens lokaler på Tältgatan 8. Från klockan 17.00 kan man ta del av förslaget och klockan 17.30 hålls en presentation av projektet med möjlighet att ställa frågor.

Lämna synpunkter på förslaget

Eventuella synpunkter på förslaget lämnas skriftligen och
 ska senast den 7 februari 2017 ha inkommit till:


Stockholms stadsbyggnadskontor

Registraturen

Box 8314

104 20 Stockholm
E-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se 
Ange diarienummer S DP 2015-07342

Det finns även möjlighet att lämna synpunkter i stadens Bygg- och plantjänst.

/PageFiles/1318816/Nockebyhov-Oldmästaren_VY-03-900X600.jpg

De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PUL).

Senast uppdaterad 13 december 2016