Nytt område utreds för bostäder och förslag till detaljplan antogs av stadsbyggnadsnämnden

Publicerad
26 april 2016 13:25
Senast ändrad
26 april 2016 13:38
Ämne
Bromma, Nockebyhov

/PageFiles/1192767/IMG_1330_900.jpg

Vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 14 april var det två ärenden som behandlades vad gäller nya bostäder i Nockebyhov, dels byggnation av cirka 45 lägenheter vid Tyska Bottens väg/Ferievägen (Nockebyhov 1:1), dels att påbörja planarbete för cirka 80 nya bostäder närmast korsningen Tyska Bottens väg/Mälarblick.

 

Klartecken för bostäder vid Tyska Bottens väg/Ferievägen men busshållplatsens nya placering omprövas

Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta den föreslagna planen för cirka 45 bostäder vid Tyska Bottens väg/Ferievägen. Planen ställdes ut för granskning under perioden 2015-07-08 till 2015-08-19.

Stadbyggnadsnämnden framförde att busshållplatsens föreslagna placering vid slutet av Tyska Bottens väg är tveksam och bör omprövas i samråd med SL.

Stadsbyggnadsnämnden betonade vikten av avsatta medel för grönkompensation används för att stärka biologisk mångfald och till relevant ekologisk kompensation. Nämnden vill också betona att miljöförvaltningen samt boende bör ha stor delaktighet i de åtgärder som ska genomföras.

Läs stadsbyggnadsnämndens beslut i sin helhet

 

Området närmast Tyska Bottens väg/Mälarblick utreds för bostäder

Stadsbyggnadsnämnden beslutade att ett planarbete skulle påbörjas vad gäller ca 80 nya bostäder närmast korsningen Tyska Bottens väg/Mälarblick. Projektet är uppdelat i cirka 60 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus och cirka 20 radhus.

Stadsbyggnadsnämnden framförde att bostäderna är mycket välkommet i bostadsbristens Stockholm. Nämnden framförde även att gestaltningen av de tillkommande flerfamiljshusen ska bearbetas vad gäller färg och utformning i den fortsatta processen.

Stadsbyggnadsnämnden betonade även vikten av avsatta medel för grönkompensation används för att stärka biologisk mångfald och till relevant ekologisk kompensation samt att miljöförvaltningen och boende bör ha stor delaktighet i de åtgärder som ska genomföras.

Läs stadsbyggnadsnämndens beslut i sin helhet.

Stadsbyggnadskontoret beräknar att plansamråd om Nockebyhov 2:22 kommer att äga rum i oktober/november 2016.

Senast uppdaterad 26 april 2016