Markanvisningstävling med miljöspets pågår

Publicerad
4 mars 2014 08:00
Ämne
Bromma, Nockebyhov

Under perioden 3 mars till 30 april 2014 pågår den första markanvisningstävlingen för småskaliga miljöspetsområden. Tävlingen bygger på hållbarkhetskriterier istället för pris. Först ut är ett område i Snösätra, Rågsved i södra Stockholm som har fokus på urban odling. 

/PageFiles/1017814/Karta_Snosatra_633.gif

Den byggherre som kan visa en bärande idé och övertygande innovationer avseende urban odling kombinerad med högklassig arkitektur vinner. Stor vikt läggs även på byggmaterial och energieffektivitet utifrån ett livscykelperspektiv. Vinnaren kommer att utses den 12 juni efter beslut i Exploateringsnämnden.

Informationsmöte

Onsdag 19 mars kl. 9-12 kommer ett informationsmöte att hållas på Norra Djurgårdsstaden (NDS) Innovation för intresserade. På agendan står markanvisningstävlingarna med miljöspets både i Rågsved, Nockebyhov och Norra Djurgårdsstaden, samt paneldiskussion med experter inom området. Anmäl ditt deltagande till Catrin Ramén på catrin.ramen@stockholm.se.

Tävlingskriterier

Markanvisningstävlingen genomförs i två steg. Steg ett utgörs av tre olika tävlingskriterier för urban odling. Tävlingsdeltagarna ska ta fram underlag för beräkning av poäng för respektive kriterium. Resultatet från varje kriterium sammanställs och viktas till ett slutlig sammanvägt resultat för hållbarhet. I steg två genomförs en kvalitativ bedömning av gestaltning och arkitektur. Vinnare blir det tävlingsbidrag som uppnått flest hållbarhetspoäng tillsammans med god arkitektur och gestaltning.

Tävlingsjury

Tävlingen har en jury bestående av experter inom området. Ordförande för juryn är Gunnar Jensen, avdelningschef vid exploateringskontoret.

Senast uppdaterad 17 augusti 2015