Inbjudan till samråd för Gubbkärrets gård (detaljplan Nockebyhov 1:1)

Publicerad
30 april 2014 17:50
Ämne
Bromma, Nockebyhov

Detaljplan för Nockebyhov 1:1 m m i stadsdelen Nockebyhov, S-Dp 2012-18914 (ca 45 lägenheter)

Planen syftar till att möjliggöra 42 nya lägenheter fördelade på fem flerbostadshus, så kallade stadsvillor, i tre till fem våningar. Den nya bebyggelsen vänder sig med förgårdsmark och generösa entréer mot gata. Parkering sker i garage under mark. I syfte att skapa förutsättningar för utökad linjetrafik för buss i området möjliggör planen även en breddning av del av Tyska Bottens Väg och Ferievägen samt en bussvändslinga i korsningen av de båda vägarna.

Planförslaget viss under tiden 29 april - 19 juni 2014 i FYRKANTEN i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 under husets ordinarie öppettider. Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska nämndhuset, måndag - onsdag 9.00-16.00, torsdag 9.00 -18.30, fredag 10.00 - 15.000 (ändrade tider kan förekomma).  Planförslaget visas även på stadsbyggnadskontorets hemsida

Samrådsmöte: 22 maj kl. 18.00-20.00 i Hörsalen, Tekniska Nämndhuset, Flemminggatn 4.

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast den 19 juni 2014 ha inkommit till:

Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
10420 Stockholm

Alternativt via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Ange diarienummer: S-Dp 2012-18914

De uppgifter du lämnar till Stadsbyggnadskontoret behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PUL).      

 

Kontakt 

Eveliina Hafvenstin Säteri, planhandläggare på Stadsbyggnadskontoret

Nils Sylwan, planhandläggare på Stadsbyggnadskkontoret

Senast uppdaterad 15 juni 2015