Wästbygg får bygga miljöspetsprojekt i Rågsved

Publicerad
19 juni 2014 12:41
Senast ändrad
23 september 2014 08:38
Ämne
Vision Söderort 2030

Exploateringsnämnden beslutade den 12 juni att Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB är den aktör som har förutsättningar att bygga ett intressant miljöspetsprojekt i Rågsved.

/PageFiles/778451/Visionsbild av odlingszoner_webb.jpg

Anbudstävlingen med miljökriterier kopplade till odling genomfördes under perioden mars-april 2014. En jury med representanter från exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, miljöförvalt¬ningen och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) är utsedd. Två anbud lämnades in, varav ett inte var godkänt på grund av att underlag saknas för bedömning. I och med att det bara var ett förslag kvar faller tävlingsmomentet i markanvisningstävlingen och tävlingen avslutas utan att vinnare utses.

Juryn har beslutat att arbetet med att utveckla ett miljöspets¬projekt i Snösätra i Rågsved fortsätter genom direktanvisning till Wästbygg Projektutveckling. Bolaget har tagit fram ett förslag som kopplar till de hållbarhets¬kriterier som staden ställt upp. Arkitektur och gestaltning kommer att utvecklas i kommande planarbetet. Ca 60 hyreslägenheter i två flerbostadshus planeras.

Det aktuella området är en öppen gräsbevuxen yta i Rågsveds friområde strax öster om Bjursätragatan. På det aktuella området finns en festplats som kommer att lokaliseras till annan lämplig plats inom Rågsved.

Kontoret anser att projektet ger ett tillskott av bostäder samtidigt som det kompletterar Rågsved med ett intressant miljöspetsprojekt, kopplat till urban odling. Odlingskonceptet knyter an till det stora odlingsintresse som finns i området och bidrar till ökade spridningsmöjligheter för växter och djur.

Läs mer om Vision Söderort

 

Senast uppdaterad 23 september 2014