Positiva erfarenheter från Rågsved leder till öppnandet av Östberga Community Center

Publicerad
2 oktober 2014 16:23
Senast ändrad
6 oktober 2014 11:37
Ämne
Vision Söderort 2030

/PageFiles/848000/Ungdomar framför dator.JPG

Med bakgrund i de positiva erfarenheterna från arbetet med målgrupen unga vuxna utan sysselsättning genom verksamheten Rågsved Community Center så startar nu Östberga Community Center.

Bakgrund

I Östberga finns en grupp unga vuxna som befinner sig i riskzon för ett mer varaktigt utanförskap bestående av till exempel kriminalitet och långvarig arbetslöshet. I samband med den sociala oro som bröt ut i maj 2013 förstärktes oron för gruppen unga vuxna i Östberga. Rent geografiskt är Östberga kringskuret av vägar och andra fysiska barriärer såsom stora grönområden och kuperad terräng och till och från Östberga tar man sig med buss. Det saknas naturliga mötesplatser som lockar andra än de boende till området. Sammantaget gör detta att Östberga upplevs isolerat och att ungdomar och unga vuxna inte har närhet till aktiviteter utanför Östberga.

Mot bakgrund av detta inleder nu Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning en satsning i Östberga med fokus på unga och unga vuxna som varken studerar eller arbetar. Stadsdelsförvaltningen vill samtidigt, genom andra insatser, garantera en trygg miljö med meningsfulla aktiviteter för barn, unga och vuxna i området. 

Syfte

Syftet med Östberga Community Center (ÖCC) är att genom uppsökande verksamhet, coaching, vägledning och arbetsmöjligheter hjälpa, slussa och motivera ungdomar som befinner sig i ett ofrivilligt utanförskap till egen försörjning.

Målgrupp

Målgruppen utgörs av unga vuxna i åldern 18-24 som bor i Östberga, och saknar sysselsättning samt befinner sig utanför det offentliga systemet.

Verksamheten

Verksamheten erbjuder både drop in-tider och bokade tider för vägledning, coaching och lotsning till övriga myndigheter. Drop in-tiderna är torsdagar och tisdagar mellan kl 13:30-16:30. Under denna tid så finns det alltid en medarbetare som tar emot ungdomar och vuxna som bor i området. Ungdomar kan även komma in vid bokade tider.

Processen inleds med en kartläggning av utbildningsbakgrund, arbetslivserfarenhet, resurser, intressen och aktuell situation. Utifrån den information som framkommit upprättar ungdomen och personalen tillsammans en aktivitets-/karriärplanering. Personalen hjälper till att identifiera intressen och förmågor för att möjliggöra steget ut i sysselsättning i form av studier eller arbete. Personalen levererar inga färdiga lösningar utan deltagarna deltar för sin egen skull och tar själva ansvarar för sin egen utveckling.

Nuläge

ÖCC har under den korta perioden sedan verksamheten startade träffat ett 30-tal ungdomar. Majoriteten av dessa ungdomar har en hel- eller deltidssysselsättning i form av studier eller arbete, men det finns även ungdomar som saknar en förankring till arbetsmarkanden eller studier. ÖCC har kontinuerlig kontakt med dessa ungdomar genom coaching och vägledning. För närvarande är sex ungdomar inskrivna vid ett utbildningsprogram på ÖCC och flera möten med andra ungdomar som är hemmasittare eller har hamnat utanför arbetsmarknaden är inbokade.

Reaktioner från deltagarna vid ÖCC

”det är första gången någon från kommenen kommer till oss och lyssnar på oss och våra behov”.
”det bästa som har hänt i Östberga hittills är dessa möten med oss”.
 ”det är första gången någon kommer och tar mig ut från Östberga”
”jag får ett nytt perspektiv på mig själv och livet”
”jag blir bemött med respekt”
”tack för att ni hjälper oss”

 Här kan du läsa mer om Vision Söderort

 

Senast uppdaterad 6 oktober 2014