Beslut att fortsätta byggplaner i Järva

Publicerad
11 november 2013 11:30
Ämne
Vision Järva 2030
Områden
Rinkeby-Kista

/PageFiles/620047/RinkebyterrassenPER MOT FALTET FRONT_besk [2].jpg

Två större byggprojekt i Järva, Rinkebyterrassen och Rinkeby Allé, har getts klartecken av kommunfullmäktige för fortsatt arbete. Kommunfullmäktige antog detaljplanen för Rinkebyterrassen och godkände strukturplanen för Rinkeby Allé under sammanträdet den 4 november 2013.

Rinkeby Allé ska utvecklas till en stadslik gata med nya bostäder, entréer mot gatan, gångbanor och butiker. Strukturplanen rymmer även ett flertal projekt relaterade till denna gata, bland annat ett mångkulturellt centrum och den planerade bron till Stora Ursvik.

Rinkebyterrassen är ett nytt bostadsområde som sträcker sig från Rinkebystråkets ena ände över E18 mot Järvafältet. Detaljplanen för Rinkebyterrassen möjliggör byggande av cirka 350 nya lägenheter.

Läs mer om projekten under Stockholm Växer, se relaterade länkar längst ner på denna sida.

Mer om Vision Järva

Senast uppdaterad 18 augusti 2014