Nya Rinkebystråket växer fram

Publicerad
21 augusti 2014 15:19
Senast ändrad
21 augusti 2014 15:53
Ämne
Vision Järva 2030

/PageFiles/812962/bild 1_paviljonger_2.jpg

 

Ombyggnaden av Rinkebystråket till en levande affärsgata pågår för fullt. Sedan byggstarten för ungefär ett år sedan har Rinkebyborna fått stå ut med en hel del byggstök och omflyttningar av trafik och gångvägar, men nu börjar de första resultaten äntligen att synas.

Nya gångbroar

Grunden till den första butiksbyggnaden lades under sommaren och håller nu på att byggas upp. I höst kommer också den första nya gångbron att monteras och tas i bruk. Bron, som ligger närmast Rinkebyskolan och Folkets hus, är en av de tre gångbroar som tagits ner för att ersättas med nya, öppnare broar med något högre höjd.

En levande gata

Rinkebystråket går rakt genom hela stadsdelen. Här stannar flera busslinjer och många människor rör sig längs gång- och cykelvägarna eller på de korsande gångbroarna. Det är en central och betydelsefull gata, men också ett område som många ofta bara passerar. Från Rinkeby Torg ner till E18 byggs gatan om till en levande stadsmiljö med butiker och mötesplatser där gående, fordon och cyklister ska kunna samsas i en trafiksäker miljö.

Hösten 2015 planeras Rinkebystråket vara färdigbyggt

Butiksbyggnader på mellan en till två våningar byggs på båda sidor om Rinkebystråket. Här ska verksamheter som handel, kultur, nöjen och lokalt småföretagande ge liv åt gatan. Generösa trottoarer möjliggör uteserveringar, och nya gångbroar ger bättre sikt. Hösten 2015 planeras det nya Rinkebystråket vara färdigbyggt.

Läs mer om nya Rinkebystråket här www.stockholm.se/rinkebystraket och mer om Vision Järva här www.stockholm.se/jarvalyftet

Senast uppdaterad 21 augusti 2014