Järingeborna trivs i sitt kvarter

Publicerad
21 december 2012 16:40
Ämne
Vision Järva 2030

Radhus i Järinge

De boende i radhusen på Järingegränd i Tensta stortrivs. Över 90 % uppger att de trivs bra eller mycket bra, trots att många egentligen inte ens hade tänkt sig bo i Tensta.

Det visar en färsk undersökning som genomförts på uppdrag av Stockholms stad inom ramen för Järvalyftet. De boende i radhusen har intervjuats i syfte att undersöka hur avsikterna med Järinge uppfylldes, och hur de boende upplever sitt kvarter idag.

De 37 radhusen i kvarteret Järinge i Tensta byggdes av Folkhem och JM i samband med Tensta boutställning 2006. Syftet var att erbjuda Järvaborna alternativ till de flerbostadshus som dominerar stadsdelen och skapa möjligheter till boendekarriär. Dessutom fanns en ambition att få nya människor att vilja flytta till området.

I början gick försäljningen av radhusen trögt, trots att priserna var väsentligt lägre än i andra delar av Stockholm. Undersökningen visar att var femte faktiskt hittade sitt boende av en slump. En femtedel av radhusborna bodde i Tensta sedan tidigare. Orsaken till att man valde att bosätta sig i kvarteret Järinge var att radhusen ansågs mycket prisvärda, att man ville äga sin bostad, att kommunikationerna var bra och att man behövde större bostad. 79 % av de intervjuade säger att de inte skulle bott i Tensta om det inte varit för radhusen i Järinge.

Radhusborna har en utbildningsnivå och sysselsättningsgrad som är markant högre än genomsnittet för Tensta, och som snarare ligger i nivå med Stockholm som helhet.

Mer om Vision Järva

Senast uppdaterad 18 augusti 2014