Stor satsning på solenergi i Järva

Publicerad
14 februari 2013 16:00
Ämne
Vision Järva 2030

/PageFiles/374591/jarvafaltet_K6A0104_liten [2]prov.jpg

I Järva görs nu en stor satsning för att bli den mest solcellstäta stadsdelen i Sverige. Genom ett samarbete mellan miljöförvaltningen,  stadens bostadsbolag och fastighetskontoret planeras så mycket som cirka 10 000 kvadratmeter solceller i området. Satsningen är en del i stadens arbete inom Hållbara Järva – solstaden.  

Ett gemensamt uppföljningssystem ska utvecklas för alla installerade solceller i Järva, för att sedan kunna utvärdera hur mycket el de olika systemen producerar och hur stora kostnadsbesparingar som solcellerna möjliggör.

Solcellssatsningen i Järva är en av de första i sitt slag som omfattar en hel stadsdel. Projektet kommer att utvärderas och sannolikt utgöra en viktig inspirationskälla för andra städer.

Mer om Vision Järva

Senast uppdaterad 18 augusti 2014