Full byggfart i Kista

Publicerad
15 april 2014 15:21
Senast ändrad
18 augusti 2014 17:10
Ämne
Vision Järva 2030
/PageFiles/737246/Kista_victoria_tower_740_3.jpg

 

I Kista pågår just nu en mängd olika byggen. Totalt planeras mellan 2500 och 3000 nya bostäder av olika karaktär, allt för att möta Kistabornas skiftande bostadsbehov. Utvecklingen ligger helt i linje med Stockholms stads översiktsplan där Kista pekas ut som en av de viktiga tyngdpunkterna. Som del i utvecklingen ska även kopplingarna till närliggande områden som Spånga, Barkarby och Sollentuna stärkas.

I Kista gård byggs sammanlagt 900 lägenheter i sex kvarter, öster och väster om den gamla gården. Den första etappen av tre är redan färdigbyggd och inflyttad. Förutom bostäder byggs även en ny stadsdelspark i området.

Kistahöjden började byggas redan 2012. Här växer ett nytt område fram med småhus, radhus och bostadsrätter i tre etapper, totalt cirka 180 lägenheter.

Intill Kista Galleria i centrala Kista byggs nu två nya bostadshus, Kista Torn, på 40 respektive 18 våningar. Här byggs 360 lägenheter som ska stå klara för inflyttning preliminärt under 2016.

I Kista äng pågår programarbete för 1000 nya bostäder, varav 300 studentbostäder, nära Kista gård. Byggstart preliminärt under 2015.

Söder om Kista centrum i kvarteret Anholt 1 finns planer på att bygga flerbostadshus, studentlägenheter, förskola och en ungdomsgård. I planen föreslås cirka 375 lägenheter med en blandning av hyresrätter och bostadsrätter. Byggstart kan ske tidigast under 2015.

Mer om Vision Järva

Senast uppdaterad 18 augusti 2014