Studentlägenheter planeras i Tensta

Publicerad
3 april 2013 12:00
Ämne
Vision Järva 2030

/PageFiles/418839/Bränninge_Belatchew-Sundvall_stor [1].jpg

Exploateringsnämnden har i mars beslutat att anvisa mark för nybyggnation av 214 studentbostäder inom fastigheten Bränninge 1 till Åke Sundvall Projekt AB.

Bränninge 1 ligger vid Tenstagången nära Tensta tunnelbana. Förlaget kommer att prövas i planprocessen.

Mer om Vision Järva

Senast uppdaterad 18 augusti 2014