Så tycker medborgarna om saneringen av Vinterviken

Publicerad
16 maj 2016 16:28
Senast ändrad
16 maj 2016 16:38
Ämne
Vinterviken
Områden
Hägersten-Liljeholmen

En del av vinterviken

Vinterviken är ett gammalt industriområde som behöver saneras. Stockholms stad söker nu medel hos Naturvårdsverket och tillstånd hos Mark- och miljödomstolen för att genomföra saneringen. Nu är samrådet för saneringen avslutat och allmänheten har fått tycka till.

Under samrådet har Stockholms stad frågat både experter och allmänheten om vad de tycker om saneringen. Nu är samrådsredogörelsen klar och tillståndet inskickat.

Så tyckte allmänheten

Utöver de tillfrågade experterna kom det in sex olika åsikter från allmänheten, bland annat:
• Att saneringen är onödig eftersom varken hundar eller barn ska äta jord någonstans i Stockholm
• Att det är positivt att saneringen genomförs eftersom Vinterviken är ett populärt naturområde
• Frågor om vad som händer med kajakklubben under saneringstiden

Samrådsprocessen är en del av tillståndsansökan hos Mark- och miljödomstolen och alla åsikter som kom in skickas med i ansökan. I samrådsredogörelsen kan du läsa alla inkomna åsikter och Stockholms stads svar på respektive förslag.

Beslutet om saneringen av Vinterviken beräknas komma under början av 2017 och saneringen planeras starta i slutet av 2017.

Senast uppdaterad 16 maj 2016