Nu startar samråd för programområde västra Valhallavägen

Publicerad
13 maj 2014 16:45
Ämne
Västra Valhallavägen
Områden
Östermalm

Programmet för området vid västra delen av Valhallavägen innehåller ett förslag till strukturplan för nya bostäder, skola, idrottshallar och lokaler för kommersiell verksamhet. Det innebär nya och justerade sammanlänkande stråk, nya och upprustade urbana och gröna mötesplatser, samt en omvandling av delsträckan västra Valhallavägen till en väl gestaltad gata som erbjuder goda promenad- och cykelmöjligheter.
 
Programsamrådet pågår under perioden 13 maj - 29 augusti 2014.
Programförslaget visas på följande platser under respektive kontors öppettider:
• FYRKANTEN i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4
• KTH Bibliotek, Osquars backe 31
• Stadsbyggnadskontorets hemsida www.stockholm.se/detaljplaner

Samrådsmöte kommer att hållas den 19e maj, kl. 18.00 – 20.00 i sal Q1, Osquldas väg 6 i Stockholm (KTH campus).
 
Läs mer om samråd och hur du lämnar eventuella synpunkter 

Programmet ligger till grund för kommande detaljplaneläggning av området.

Senast uppdaterad 15 juni 2015