Godkänt plansamråd, men planen för västra Valhallavägen läggs vilande

Publicerad
2 juni 2016 08:00
Ämne
Västra Valhallavägen

Karta över planområdet där programområdet är markerat med blått.

Vid stadsbyggnadsnämndens möte den 18 maj 2016 godkände nämnden redovisningen av programsamråd. Med anledning av den problematik som finns kring luftkvaliteten inom området tvingades nämnden konstatera att det i dagsläget inte är möjligt att bygga fler bostäder som planerat. Planen läggs därför vilande för att återupptas längre fram när olika åtgärder vidtagits för förbättrad luftkvalitet i området.

Läs nämndens beslut.

Senast uppdaterad 4 juli 2016