Välkommen på samrådsmöte 21 februari

Publicerad
15 februari 2013 09:00
Ämne
Västra Kungsholmen

Stadsbyggnadsnämnden bjuder in till samrådsmöte om Kristinebergs Slott 11, kallad Park 1, om en ny Samverkanscentral på Kungsholmen.

Samrådsmötet hålls som ett Öppet hus på Tekniska nämndhuset på Flemminggatan 4, torsdag 21 februari kl.17-20.

Byggnaden föreslås innehålla kontor och brandstation, publika lokaler i bottenvåningarna och en takterass. I kontorsytorna planeras bland annat en samverksanscentral där myndigheter och organisationer inom områdena säkerhet och trafikledning kan samlokaliseras i en byggnad.

Förslaget visas under tiden 5 februari - 19 mars 2013 i FYRKANTEN i Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4 på Kungsholmen. Öppet måndag till torsdag 8:00-16:30, samt fredag 8:00-16:00.

 

Senast uppdaterad 15 juni 2015