Tack alla ni 287 personer som besvarade vår enkät om Stadshagen

Publicerad
1 juli 2014 15:53
Ämne
Västra Kungsholmen
Områden
Kungsholmen

För att få veta mer om hur människor upplever Stadshagen genomfördes en enkät under mars- april 2014. Nu har vi fått resultatet av alla enkätsvar. Vi tackar alla som svarade på enkäten.

Resultatet visar att de platser som de svarande uppskattar mest är bland annat Stadshagens IP, Kungsholms strandstig, Stadshagsklippans natur och S:t Görans kyrkoområde. En del tycker att delar av Stadshagen är folktomt och att en del av husen upplevs som grå med trist arkitektur. En del platser känns otrygga och oinbjudande. Det finns önskemål om att skapa mer liv och rörelse i området, kommersiell service och platser eller torgbildningar för möten.

Vi arbetar nu vidare med planeringen av området där resultatet av enkätstudien tillsammans med andra underlag ska bidra till kontorets förslag för en utveckling av stadsdelsområdet.

Läs mer om enkäten och ta del av resultatet

Senast uppdaterad 1 juli 2014