Samråd om planerad bebyggelse i Stadshagen

Publicerad
20 januari 2016 10:55
Senast ändrad
3 februari 2016 14:02
Ämne
Västra Kungsholmen

Korsning Stadshagen

Den 20 januari - 2 mars 2016 är det samråd om ny bebyggelse i Stadshagen. Detaljplanen syftar till att omvandla Stadshagen till en tätare och en med övriga staden bättre integrerad stadsdel, där det finns ett blandat innehåll och ett aktivt stads- och parkliv.

I detaljplanen skapas förutsättningar för cirka 1900 nya lägenheter samt skola, förskola, idrottsverksamhet, kontor, vård och kommersiella lokaler. Förutom innehållet syftar planen till att lägga fast en tydlig struktur för gator, torg, gång- och cykelvägar, promenadstråk och parker.

Illustrationsplan
Se en större bild/illustrationsplan här

Ta del av förslaget

Förslaget finns att ta del av på följande ställen, under respektive kontors öppettider:
• FYRKANTEN, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.
• Kungsholmen stadsdelsförvaltning, Lindhagensgatan 76.
• stockholm.se/detaljplaner (Diarienummer: 2013-08100).

Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset. Öppettider: måndag 9.00 – 16.00, tisdag 9.00 – 18.30, onsdag – torsdag 9.00 – 16.00, fredag 10.00 – 15.00 (ändrade tider kan förekomma).

 

/PageFiles/1131920/stadshagen_jan16_lit_900.jpg

I FYRKANTEN, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 på Kungsholmen finns en fysisk modell som visar föreslagen bebyggelse samt en skärm som visar bebyggelsen i 3D-miljö.

 

Öppet hus

Samrådsmöte i form av öppet hus hålls den 18 februari kl. 16.00 - 20.00 i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 (rum: Gamla biblioteket). Presentation av förslaget och frågestund hålls kl. 17.30–18.30 (rum: Hörsalen). Antalet platser är begränsade.

Synpunkter på förslaget

Eventuella synpunkter på förslaget lämnas skriftligen och ska senast
den 2 mars 2016 ha inkommit till:
Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm

E-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
Ange diarienummer: 2013-08100
De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PUL).

Ta del av alla handlingar i bygg- och plantjänsten, se länk nedan.

Senast uppdaterad 3 februari 2016