Ökad samverkan för ett säkrare Stockholm

Publicerad
21 april 2015 08:53
Ämne
Västra Kungsholmen

/PageFiles/795040/SVC_webbnyhet.jpg

Samverkancentralen Park 1 på Västra Kungsholmen byggs inte.

Vägtrafikcentralen Trafik Stockholm flyttar in i Trafikverkets trafikcentral vid Stockholm Central. Samtidigt förbereds för en förstärkt samordning mellan blåljusaktörer i räddningscentralen vid Johannes brandstation. Det här innebär att planerna på ett ”blåljushus” på Kungsholmen inte längre är aktuella.

Sedan 2011 har ett drygt 30-tal aktörer däribland Länsstyrelsen, Stockholms stad och Trafikverket arbetat tillsammans för att förbättra samverkan mellan räddnings- och trafiksystemens olika aktörer. De senaste åren har Stockholms stad utrett möjligheterna för en ny byggnad på västra Kungsholmen som bland annat skulle innehålla en samverkanscentral och en brandstation. Men förutsättningarna för att samla alla verksamheter på denna plats har ändrats och planerna för byggnaden, kallad Park 1, avvecklas nu.

Samarbetet som inletts har redan gett enklare kontaktvägar och effektivare arbetssätt både i vardagen och i krislägen. Att samla fler aktörer på samma fysiska plats är ett arbete som kommer att fortsätta. Trafik Stockholm ska flytta in i Trafikverkets trafikcentral vid Stockholms Central samtidigt som en förstärkt samordningen mellan blåljusaktörer, brandkår, ambulans och polis, planeras vid Johannes brandstation på Norrmalm.

Senast uppdaterad 15 juni 2015