Trafikplats Kristineberg: Information om deletapper (via Trafikverket)

Publicerad
7 december 2012 15:58
Ämne
Västra Kungsholmen

Via länken hittar du uppdaterad information om projektets deletapper och vad som kommer att ske under byggtiden.

Senast uppdaterad 15 juni 2015