Godkänt plansamråd för Stadshagen. Utredningsarbetet fortsätter.

Publicerad
6 juli 2016 10:37
Senast ändrad
27 oktober 2016 15:32
Ämne
Västra Kungsholmen

Vid stadsbyggnadsnämndens möte den 16 juni 2016 godkändes redovisningen av plansamråd för ny bebyggelse i Stadshagen.

Nu fortsätter utredningsarbetet. Planförslaget innebär ett tillskott om cirka 1900 lägenheter, skola (förskoleklass- till årkurs 6), flera förskolor, ombyggnation av Stadshagens idrottsplats, nya parker och torg samt nya verksamhetslokaler för kommersiell service som bidrar till ett mer levande område och ett ökat stadsliv.

Planförslaget beräknas att ställas ut för granskning under kvartal 2-4 2017.  

Ta del av stadbyggnadsnämndens beslut i sin helhet.

Senast uppdaterad 27 oktober 2016